บริษัท ไททำเอสเซนเดอร์ จำกัด
" ไร่ผึ้งหลวงเป็นหน่วยธุรกิจที่มีความมั่งคั่งและมั่นคง ออกสินค้า การเกษตร และสินค้าสุขภาพ และ ความงาม แนวรักษาสิ่งแวดล้อมและได้มอบรายได้ 3%ของยอดขาย ให้กับองค์การอนุรักษ์ป่าไม้ ซื้อสินค้าช่วยโลก กับ ไร่ผึ้งหลวง ค่ะ "

ไร่ผึ้งหลวง บริษัท ไททำเอสเซนเดอร์ จำกัด 190/1 หมู่ 12 ต.หนองแจง.อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160